Mijn huis van vroeger

Klei-workshop over belangrijke figuren uit ‘Mijn huis van vroeger’ met allochtone moeders in de Baarsjes, t.b.v. tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum eveneens getiteld Mijn huis van vroeger (jan-maart 2009). Samenwerking tussen St. Taalvorming en Amsterdams Historisch Museum.